Tập hợp các Fanfic ngắn của mình a.k.a Koori Rin, viết về cặp SebCiel và WillGrell trong Kuroshitsuji^^
Thể loại: có THƠ, oneshot.

LỜI HỨA CỦA ÁC QUỶ

MỘT ĐÊM CỦA SEBASTIAN

QUÊN

KITTY CIEL

MỘT CÁI KẾT KHÁC

RẮC RỐI CỦA WILL